0
नवल गीत हम लीखि रहल छी
नव लय ओ नव तालमे
नव नव हम गीत सुनायब
नव स्वर नव भासमे

जहिना गुजरए जिगनी सदिखन
जन्म जरा ओ मृत्युसँ
परंपरा गुजए तहिना
आदि मध्य ओ अंतसँ
भेल पुरान गीत पहिलुका
नै रोचै अचि समाजकेँ

अछि आवश्यकता नव गीतक
नव प्रीतक पहिचान लेल
अछि आवश्यकता नव भासक
नव स्वरक उत्थान लेल
ल' गर्भमे हम आबि रहल छी
नव सृष्टिक नव अंशकेँ.................


सुझाव सादर आमंत्रित अछि।

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035