मुदा किछु तँ करू - मिथिला दैनिक

Breaking

शनिवार, 19 अप्रैल 2014

मुदा किछु तँ करू

बाल कविता

मुदा किछु तँ करू
------------------------------

मुदा किछु तँ करू
बरू फुटले डाबामे पानि भरू
मुदा किछु तँ करू


ई मोन थिक रखबाक
जे नै थिक केखनो रुकबाक
नै शेर तँ सियारेसँ लड़ू
मुदा किछु तँ करू

बाट पाटल होइक
रूइसँ की सूइसँ
फूलसँ की शूलसँ
सदिखन अपन धुनिमे बढ़ू
मुदा किछु तँ करू

पाँछा पलटि ताकू मुदा जरूरति भरि
थाकि रुकबो करू मुदा जरूरति भरि
नै केखनो कोनो फेरमे पड़ू
मुदा किछु तँ करू