1
चाम जँ अहाँक चाम सँ भीरि जेतै


बूझू मरलो मुरदा जीबि जेतै

इ प्रेमक आगि बड्ड कड़गर आगि

बूझू पाकलो बाँस लीबि जेतै

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

 1. चाम जँ अहाँक चाम सँ भीरि जेतै


  बूझू मरलो मुरदा जीबि जेतै

  इ प्रेमक आगि बड्ड कड़गर आगि

  बूझू पाकलो बाँस लीबि जेतै

  neek

  उत्तर देंहटाएं

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035