मन्त्री जी के कोनो ने चिन्ता - मिथिला दैनिक

Breaking

गुरुवार, 2 सितंबर 2010

मन्त्री जी के कोनो ने चिन्ता

प्रभात

घाम चुबैत मरि रहल किसान
खापरी मे छै कनिए धान
मुसरी ओ खापरी लई जाए
नेता स' अफसर धारि खाए

नेता स’ अफ़सर धरि खाए
बोरी बोरी धान सडाए
भूखे मरय त’ मरथुन जनता
मन्त्री जी के कोनो ने चिन्ता