दू टा मैथिली अगड़म - बगड़म - मिथिला दैनिक

Breaking

बुधवार, 12 अगस्त 2009

दू टा मैथिली अगड़म - बगड़ममाछ - भात तीत भेल,
दही- चिन्नी मिठ्ठ भेल,
खाकऽऽ टर्रर छी ।


----------------------


कारी मेघ ,
कादो थाल,
झर झर बुन्नी,
चुबैत चार ।