0
कुमही

रूप हमर अछि‍ फूल जकाँ
फूल कहैबला अछि‍ कि‍यो कहाँ।
फूल सदृश रूप हमर
कहबै छी कुमही मगर।
फूले सदृश सि‍रो हमर
धरतीसँ हटल छी मगर।
ऊपर पानि‍क बास हमर
पानि‍ये पीब करै छी गुजर-बसर।
लाइग‍ कोनो नै धरतीसँ हमर
रस धरि‍ चुसैत रहलौं ओकर।
पबि‍ते पूर्वाक सि‍हकी हम
पछि‍म भाग टहलि‍ जाइ छी।
जखनि‍ पबै छी पछबाक सि‍हकी
पूब दिस टहलि‍ जाइ छी।
बीच उत्तर दछि‍न पूरब पछि‍म
वि‍परीत वि‍परीत चालि‍ धड़ै छी।
सि‍र शरीरसँ नम्‍हर रहि‍तो
धरती कहि‍यो नै छूबि‍ पबै छी।
आश-नि‍राश बीच हम
सुन्‍दर रूप बना जि‍बै छी।
फूल सदृश रहि‍तो
गंध वि‍हि‍न भेल पड़ल छी।

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035