वन्दे भारत मातरम्

-------------वन्दे भारत मातरम्-------------
----------------------------------------------

परम् प्रेम पुनीतम् सुरसरि ज्ञान समुद्रम्
उन्नतशैलशिखरम् प्रतिपद गुण प्रखरम्
अन्तर भाव भद्रम्  नमामि  गुणआगरम
वन्दे भारत मातरम्  ।

विशल्यबुद्धि विलोलम नितनवल प्रभातम
सकलशुद्धि प्रयत्नम् सत्यम शिवं सुन्दरम्
कला कुशल कौशलम नमित नगर नागरम्
वन्दे भारत मातरम् ।

वन्दन चन्दन मंगलम मुदित मनस्वागतम्
मातुपिता गुरुज्ञानम् पुण्य भूमि गुणवर्णम्
अदितिउदितिप्रभातम् मंगलप्रबलआदरम्
वन्दे भारत मातरम् ।

उन्नतिसुमति प्रबोधम् हृदय हर्ष उत्कर्षम
अनन्त कोटि  संतानम् अन्तर मान भद्रम्
नमामिवत्सलाभारतमसकलसुखआगरम
वन्दे भारत मातरम् ।

--------------------------------------------
सादर : महेश डखरामी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ