माँ दुर्गा जिक 108 नाम.

"माँ दुर्गाजी क 108 नाम"
*********************
  
1. सती, 2. साध्वी, 3. भवप्रीता, 4. भवानी, 5. भवमोचनी, 6. आर्या, 7. दुर्गा, 8. जया, 9. आद्या, 10. त्रिनेत्रा, 11. शूलधारिणी, 12. पिनाकधारिणी, 13. चित्रा, 14. चन्द्रघण्टा, 15. महातपा, 16. मनः, 17. बुद्धि, 18. अहंकारा, 19. चित्तरुपा, 20. चिता, 21. चिति, 22. सर्वमन्त्रमयी, 23. सत्ता, 24. सत्यानंद स्वरुपणी, 25. अनन्ता, 26. भाविनी, 27. भव्या, 28. अभव्या, 29. भाव्या, 30. सदागति, 31. शाँभवी, 32. देवमाता, 33. चिन्ता, 34. रत्नप्रिया, 35. सर्वविद्या, 36. दक्षकन्या, 37. दक्षयज्ञविनाशिनी, 38. अपर्णा, 39. अनेकवर्णा, 40. पाटला, 41. पाटलावती, 42. पट्टाम्बरपरीधाना, 43. कलमंजीररंजिनी, 44. अमेय विक्रमा, 45.क्रूरा, 46. सुन्दरी, 47. सुरसुन्दरी, 48. वनदुर्गा, 49. मातंगी, 50. मतंगमुनि पूजिता, 51. ब्राह्मी, 52. माहेश्वरी, 53. ऐन्द्री, 54. कौमारी, 55. वैष्णवी, 56. चामुण्डा, 57. वाराही, 58. लक्ष्मी, 59. पुरुषाकृति, 60. विमला, 61. उत्कर्षिणी, 62. ज्ञाना, 63. क्रिया, 64. नित्या, 65. बुद्धिदा, 66. बहुलप्रेमी, 67. सर्ववाहनवाहना, 68.बहुला, 69. निशुम्भशुम्भ हननी, 70.महिषासुरमर्दिनी, 71. मधुकैटभहन्त्री, 72. चण्डमुण्डविनाशिनी, 73. सर्वअसुरविनाशा, 74. सर्वदानवघातिनी, 75. सत्या, 76. सर्वास्त्रधारिणी, 77.अनेकशस्त्रहस्ता, 78. अनेकशस्त्रधारिणी, 79. कुमारी, 80. एक कन्या, 81. कैशोरी, 82. युवती, 83. यतिः, 84. अप्रौढ़ा, 85. प्रौढ़ा, 86. वृद्धमाता, 87. बलप्रदा, 88. महोदरी, 89. मुक्तकेशी, 90. घोररुपा, 91. महाबला, 92. अग्निज्वाला, 93. रौद्रमुखी, 94. कालरात्रि, 95. तपस्विनी, 96. नारायणी, 97. भद्रकाली, 98. विष्णुमाया, 99. जलोदरी, 100. शिवदूती, 101. कराली, 102. अनन्ता, 103. परमेश्वरी, 104. कात्यायनी, 105. सावित्री, 106. प्रत्यक्षा, 107. ब्रह्मवादिनी, 108. सर्वशास्त्रमयी । जय श्री हरि ।
**************************************

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ