0

रहलै  नीके   ईहो  साल 
नीके रहतै अगिलो साल 
सुख-दुख तँ बस होइते छै 
छी प्रसन्न हो कोनो हाल 
प्रभुक आस लगौने राखू 
कटि जायत ई मायाजाल 
कालाधन सँ जुड़ल लोकसभ 
सरिपहु भेल बहुत कंगाल 
दुष्ट पाक व चीनक संगहि 
आतंकी सभ अछि बेहाल 
जपी नाम सदति भगवानक 
हटि जायत सभटा जंजाल 
नव उमंग उल्लास रहय जँ 
उत्तम  रहतै  पुनि ई साल

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035