0

समस्तीपुर। 25 नवम्बर।  समस्तीपुर स्टेशन पर आय रेल पुलिस एक सहौदर भाई - बहिन क' संदेह केर आधार पर गिरफ्तार केलन्हि। तलाशी लेला पर एक बैग सँ तीन बंडल म' नुकाओल गांजा बरामद कायल गेल। 

रेल थानाध्यक्ष विनोद राम कहला कि बाजार म' एहि गांजा केर दाम एल लाख सँ बेसी होयत। महिला केँ नाम रजीना खातुन अछि, पुरुष अप्पन नाम  मो. तुलफैन बतौलन्हि। दुनु  समस्तीपुर जिला केँ वारिसनगर थाना अंतर्गत रायपुर गामक मो. मुस्लिम केर पुत्र व पुत्री छैथ। दुनु अमरनाथ एक्सप्रेस सँ गांजा ल' अप्पन गाम बेचबाक लेल ल' जायत छल।

पुलिस बतओलन्हि कि गांजा केर वजन 15 किलाग्राम अछि।  पुलिस के मुताबिक दुनु भाई - बहिन एहि तस्करी के धंधा म' काफी दिन सँ लागल छैथ। हिनका सभ द्वारा गांजा बंगाल सँ कीन समस्तीपुर जिला केँ विभिन्न क्षेत्र म' भेचल जायत अछि।  इम्हर रेल पुलिस केँ डीएसपी अस्मिता सुमन कहला कि एहि रैकेट म' आर लोग शामिल भ' सकैत अछि। जाहिक जांच - पड़ताल कायल जे रहल अछि।

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035