0
दुर्गा पूजा आर नवरात्रि‍ पावनि म' नौ रंगक बहुत महत्त्व अछि।  जानि, नवरात्रि‍ नवरात्री केर नवो दिन कुन रंगक कपड़ा पहिर मैया केर आराधना करबाक चाही।

देवी दुर्गा केर नौ रूप छैन्ह।  पहिल स्वरूप म' मैया ‘शैलपुत्री’ केर नाम सँ जानल जायत छथि। जिनकर वस्त्र केर रंग लाल छैन्ह। एहि लेल अपनहुँ नवरात्री केँ पहिल दिन लाल रंगक कपड़ा पहिर सकैत छी।

नवरात्री पाबनि के दोसर दिन माँ ब्रह्मचारिणी केर पूजा-अर्चना होयत अछि।  एहि दिन गाढा नीला रंगक खास महत्व अछि।

माँ दुर्गाजीक तेसर शक्ति केर नाम चंद्रघंटा अछि। नवरात्री व्रत म' तेसर दिनक पूजा केर बहुत महत्त्व अछि। देवी चंद्रघंटा केर पूजा करबाक दौरान पीयर (पिला) रंगक कपड़ा शुभ मानल जायत अछि।

नवरात्री-पूजन केर चारिम दिन कूष्माण्डा देवी केँ स्वरूपक उपासना कायल जायत अछि। एहि दिन हरियर (हरा) रंगक बहुत महत्त्व अछि।

नवरात्री केँ पांचम  दिन स्कंदमाता केर व्रतक दिन होयत अछि। एहि दिन  ग्रे रंगक कपड़ा पहिरबशुभ मानल जायत अछि।

माँ दुर्गा केर छठम स्वरूप केर नाम कात्यायनी अछि। एहि दिन नारंगी रंगक कपड़ा पहिरबाक चाही।

माँ दुर्गाजी केर सातम शक्ति कालरात्रि  केर नाम सँ जानल जायत अछि।  एहि दिन सफेद रंगक कपड़ा शुभ मानल जायत अछि।

माँ दुर्गाजी केर आठम शक्ति केर नाम महागौरी अछि। मैया केँ आठम दिनक पूजा गुलाबी रंगक कपड़ा पहिर करबाक चाही।

माँ दुर्गाजी केर नवम शक्ति केर नाम सिद्धिदात्री अछि। हिनकर पूजा आसमानी नीला रंगक कपड़ा पहिर करब शुभ मानल जायत अछि। 

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035