0
१) फुला रहल /सिंगरहारो आब/ गेंदा गुलाबो

२) झुकल सीस/ धानक खेतमे गे /दाइ गे दाइ

३) दिवाली एलै /छठियो एतै आब /स्वागत सामा

४) नेता-दलाल/ सौंसे बाँटि रहल/ दंगा-फसाद

५) खुट्टे ध' नाचै/ गुम्मा कुकुर /अनेरे आब

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035