१५ जनवरी २०१२ -दिल्लीमे मैथिली-भोजपुरी अकादेमीक कवि सम्मेलन. - मिथिला दैनिक

Breaking

सोमवार, 23 जनवरी 2012

१५ जनवरी २०१२ -दिल्लीमे मैथिली-भोजपुरी अकादेमीक कवि सम्मेलन.

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर

चित्र साभार: विजय, दैनिक भास्कर
-सहभागी मैथिली कवि सभ रहथि- अग्निपुष्प,  कुमार राधारमण, मानवर्द्धन कण्ठ, रवीन्द्र लाल दास, रामलोचन ठाकुर, विनीत उत्पल, विवेकानन्द ठाकुर, शेफालिका वर्मा -स्थान, श्रीराम ऑडिटोरियम, दिल्ली -समय छल- दिनांक १५ जनवरी २०१२ अप्राह्ण ३ बजेसँ