0
पटना। 03 अक्टूबर। नाबालिग संग दुष्कर्म केर आरोप म' पिछला 8 महीना सँ जेल म' सजा काटी रहल राज्बल्लभ पटना हाईकोर्ट सँ जमानत भेटलाक बाद कैल्ह रविवार दिन रिहा भेल। लेकिन, रिहाई केँ एक दिनक बादे राज्बल्लभ केर लेल फेर सँ मुश्किल ठाढ़ भ' गेल छैन्ह। दरअसल बिहार सरकार राज्बल्लभ केर जमानत केँ खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचल।

राज्य सरकार आय सोमवार दिन  राज्बल्लभ केर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट म' अर्जी दायर दायर केलन्हि। ऐना म' राजबल्लभ केर जमानत रद्द भ' सकैत अछि आर हुनका पुनः जेल जाय पारी सकैत छैन्ह। दरअसल राज्य सरकार केर द्वारा शहाबुद्दीन केँ जमानतक खिलाफ सुप्रीम कोर्ट म' जायब आर शहाबुद्दीन केर जमानत रद्द भेलाक बाद एहेन अंदाज लागाओल जे रहल छल कि सरकार राजबल्ल्भ केर जमानतक खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायत।

मिथिला दैनिक क' समाचार ईमेल द्वारा प्राप्त करि :

Delivered by Mithila Dainik

मिथिला दैनिक (पहिने मैथिल आर मिथिला) टीमकेँ अपन रचनात्मक सुझाव आ टीका-टिप्पणीसँ अवगत कराऊ, पाठक लोकनि एहि जालवृत्तकेँ मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय आ सर्वग्राह्य जालवृत्तक स्थान पर बैसेने अछि। अहाँ अपन सुझाव संगहि एहि जालवृत्त पर प्रकाशित करबाक लेल अपन रचना ई-पत्र द्वारा mithiladainik@gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी।

 
#zbwid-2f8a1035